Giành được phần thưởng | chơi bài trực tuyến dialogoupr

Video
Video Bí thư tỉnh ủy về thăm và làm việc
Đại hội Công đoàn
Bộ trưởng LĐ TBXH thăm và làm việc tại trường
Tổ chức đón chào HSSV
BCH Đảng ủy

Bí thư đảng ủy Lê Hoằng Bá Huyền Lê Hoằng Bá Huyền
Trình độ chuyên môn Phó giáo sư, tiến sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email [email protected]
Điện thoại di động 0912.222.345
Nhiệm vụ được phân công:
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Đảng bộ trước Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Triệu Sơn;
- Phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ;
- Phụ trách công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Phó Bí thư đảng ủy Đoàn Văn Lưu Đoàn Văn Lưu
Trình độ chuyên môn Tiến sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email [email protected]
Điện thoại di động 0917.156.888
Nhiệm vụ được phân công:
- Cùng với đồng chí Bí thư Đảng ủy chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng thời chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy về những công việc được phân công, thường trực chỉ đạo giải quyết các công việc hàng ngày của Đảng ủy;
- Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, công tác của Đảng ủy;
 

UVBTV đảng ủy Lâm Thị Hương Lâm Thị Hương
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Điện thoại di động 0904595799
Nhiệm vụ được phân công:
- Cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Trực Đảng ủy, kiêm phụ trách Kế toán của Đảng ủy;
- Phụ trách công tác tuyên giáo, báo cáo viên của Đảng bộ.
 

UVBTV đảng ủy Hoàng Thị Thoa Hoàng Thị Thoa
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Điện thoại di động 0912029899
Nhiệm vụ được phân công:
- Cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Ban thường vụ Đảng ủy;

- Phụ trách các đoàn thể trong trường, Hội khuyến học.
 

UVBCH đảng ủy Phạm Xuân Hiển Phạm Xuân Hiển
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email [email protected]
Điện thoại di động 0912943687
Nhiệm vụ được phân công:
- Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, cấp trên và của Đảng ủy ở cơ sở đào tạo được phân công phụ trách;

- Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về mọi mặt hoạt động của Cơ sở đào tạo; tham mưu cho Đảng ủy xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác tại cơ sở đào tạo;
          - Phụ trách công tác dân vận của Đảng ủy.
 

UVBCH đảng ủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Văn Ngọc
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Điện thoại di động 0986189669
Nhiệm vụ được phân công:
- Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, cấp trên và của Đảng ủy ở đơn vị được phân công phụ trách;

- Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 22-QĐ/TW ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Phòng Quản trị, Đào tạo và Quản lý học sinh, sinh viên: Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chi bộ ở mọi hoạt động; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đảng ủy giao; dự, theo dõi, hướng dẫn, lãnh đạo chi bộ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến công tác Đảng, công tác sinh hoạt chi bộ; kịp thời báo cáo các vấn đề nảy sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với Thường trực Đảng uỷ.


 

UVBCH đảng ủy, Ủy viên ủy ban kiểm tra Lê Lệnh Triệu Lê Lệnh Triệu
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Điện thoại di động 0976366155
Nhiệm vụ được phân công:
- Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, cấp trên và của Đảng ủy ở đơn vị được phân công phụ trách;
- Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 22-QĐ/TW ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế - Thanh tra và kiểm định chất lượng đào tạo: Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chi bộ ở mọi hoạt động; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đảng ủy giao; dự, theo dõi, hướng dẫn, lãnh đạo chi bộ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến công tác Đảng, công tác sinh hoạt chi bộ; kịp thời báo cáo các vấn đề nảy sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với Thường trực Đảng uỷ;
- Tham mưu cho Ban thường vụ, Lãnh đạo trường về việc soạn thảo báo cáo sơ kết, tổng kết cuối năm.

 

UVBCH đảng ủy Nguyễn Anh Đức Nguyễn Anh Đức
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Điện thoại di động 0979185557
Nhiệm vụ được phân công:
- Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, cấp trên và của Đảng ủy ở đơn vị được phân công phụ trách;
- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Tổ chức - Hành chính, Chi bộ Hưu trí: Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chi bộ ở mọi hoạt động; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đảng ủy giao; dự, theo dõi, hướng dẫn, lãnh đạo chi bộ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến công tác Đảng, công tác sinh hoạt chi bộ; kịp thời báo cáo các vấn đề nảy sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với Thường trực Đảng uỷ;
- Tham mưu chỉ đạo phòng Tổ chức – Hành chính xử lý, chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục về công tác tổ chức, cán bộ, đánh giá xếp loại đảng viên và tổ chức đảng theo sự phân công của Thường trực Đảng ủy.
 

UVBCH đảng ủy Hoàng Ngọc Thọ Hoàng Ngọc Thọ
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Điện thoại di động 0329044669
Nhiệm vụ được phân công:
- Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, cấp trên và của Đảng ủy ở đơn vị được phân công phụ trách;
- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Khoa Nông lâm nghiệp: Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chi bộ ở mọi hoạt động; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đảng ủy giao; dự, theo dõi, hướng dẫn, lãnh đạo chi bộ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến công tác Đảng, công tác sinh hoạt chi bộ; kịp thời báo cáo các vấn đề nảy sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với Thường trực Đảng uỷ.
 

UVBCH đảng ủy Nguyễn Văn Dương Nguyễn Văn Dương
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Điện thoại di động 0918322996
Nhiệm vụ được phân công:
- Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, cấp trên và của Đảng ủy ở đơn vị được phân công phụ trách;

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Khoa cơ điện: Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chi bộ ở mọi hoạt động; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đảng ủy giao; dự, theo dõi, hướng dẫn chi bộ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến công tác Đảng, công tác sinh hoạt chi bộ; kịp thời báo cáo các vấn đề nảy sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với Thường trực Đảng uỷ.
 

Công khai tài chính
Tổng cục dạy nghề
Bộ NN&PTNT
face
Tra cứu văn bằng
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập202
  • Hôm nay24,287
  • Tháng hiện tại609,779
  • Tổng lượt truy cập3,934,193
Khai giảng năm học 2023-2024
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11/2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây