Giành được phần thưởng | chơi bài trực tuyến dialogoupr

Video
Video Bí thư tỉnh ủy về thăm và làm việc
Đại hội Công đoàn
Bộ trưởng LĐ TBXH thăm và làm việc tại trường
Tổ chức đón chào HSSV
BCH Đảng ủy
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Lê Hoằng Bá Huyền Bí thư đảng ủy 0912.222.345
2 Đoàn Văn Lưu Phó Bí thư đảng ủy 0917.156.888
3 Lâm Thị Hương UVBTV đảng ủy 0904595799
4 Hoàng Thị Thoa UVBTV đảng ủy 0912029899
5 Phạm Xuân Hiển UVBCH đảng ủy 0912943687
6 Nguyễn Văn Ngọc UVBCH đảng ủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 0986189669
7 Lê Lệnh Triệu UVBCH đảng ủy, Ủy viên ủy ban kiểm tra 0976366155
8 Nguyễn Anh Đức UVBCH đảng ủy 0979185557
9 Hoàng Ngọc Thọ UVBCH đảng ủy 0329044669
10 Nguyễn Văn Dương UVBCH đảng ủy 0918322996
11 Ngô Thị Hoa UVBCH đảng ủy 0383845795
12 Hoàng Duy Đông UVBCH đảng ủy 0977702992
13 Hoàng Thái Sơn UVBCH đảng ủy 0917999589
14 Tống Thị Mai Chuyên viên
Ban Giám hiệu
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền Hiệu trưởng 0912.222.345
2 TS. Đoàn Văn Lưu Phó Hiệu trưởng 0917.156.888
3 Ths. Phạm Xuân Hiển Phó Hiệu trưởng 0912.943.687
4 Ths. Lâm Thị Hương Phó Hiệu trưởng 0904.595.799
5 Ths. Hoàng Thị Thoa Phó Hiệu trưởng 0912.029.899
Phòng Tổ chức – Hành chính
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 CN. Nguyễn Anh Đức Trưởng phòng 0979.185.557
2 Ths. Nguyễn. Thị Diệu Huyền Phó trưởng phòng 0987.370. 626
3 Lê Tất Thành Phó trưởng phòng
4 Ths. Trần Văn Hợi Giảng viên 0962.978.338
5 CN. Nguyễn Thị Hải Nga Nhân viên 0981.496.266
6 Ths. Phạm Thị Thanh Hà Nhân viên 0904.611.555
7 Phạm Xuân Hiệu Nhân viên 0974.403.386
8 Dương Thị Loan Nhân viên Văn thư, lưu trữ 0979.254.280
9 Lê Đăng Vỹ Nhân viên 0948.515.029
10 Hứa Thế Hải Nhân viên 0977.860.496
11 Nguyễn Văn Giàu Nhân viên 0961.372.706
12 Trịnh Sỹ Nho Nhân viên 0915.968.933
13 Đặng Quang Vinh Nhân viên 0964.063.169
14 Nguyễn Bá Phước Nhân viên kĩ thuật
Phòng Quản trị, Đào tạo và Quản lí HS-SV
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Ths. Nguyễn Văn Ngọc Trưởng phòng 0986.189.669
2 Nguyễn Thị Thu Nhung Phó Trưởng phòng
3 Ths.Lê Mỹ Trường Phó Trưởng phòng 0986.707.987
4 Ths.Lê Thanh Tài Giảng viên 0985.682.619
5 Ths.Lê Thị Thuý Giảng viên 0971.953.906
6 Ths.Nguyễn Thị Thắm Giảng viên 0399.827.627
7 CN.Đào Thị Thúy Giảng viên 094.484.52.79
8 CN.Nguyễn Hữu Thao Nhân viên 0914.515.760
9 Ths.Lê Thị Nga Linh Nhân viên 0342.067.809
10 CN.Phan Thị Thư Nhân viên 0944.798.268
11 CN.Lê Thị Bích Hồng Nhân viên 0975.890.689
12 Khương Văn Quê Nhân viên 0984.955.323
13 Lê Thị Hồng Quản lí thiết bị
Phòng Thanh tra và kiểm định chất lượng đào tạo
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Ths.Trịnh Quốc Hùng Trưởng phòng 0978.508.990
2 Ths.Hoàng Bá Quang Phó Trưởng phòng 0986.454.544
3 CN.Nguyễn Thị Hà Nhân viên 0869.326.156
4 CN.Hà Thị Huyền Nhân viên 0843.371.838
5 Tống Thị Mai Chuyên viên
Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Ths.Lê Lệnh Triệu Trưởng phòng 0976.366.155
2 Ths.Lê Phú Thảo Phó Trưởng phòng 0986305118
3 Ths. Nguyễn Văn Phiên Giảng viên 0985903090
4 Ths. Đặng Ngọc Ly Giảng viên 0912643567
5 Ths. Dương Thị Tuyết Giảng viên 0979168322
6 Lê Thị Hường Chuyên viên 0989456312
Phòng Kế hoạch – tài chính
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Hoàng Thị Nga Phó Trưởng phòng 0947738136
2 CN.Trần Thị Phương Phó trưởng phòng - Kế toán trưởng 0904.814.676
3 CN.Phạm Thị Hà Trang Nhân viên 0824.730.307
4 CN.Nguyễn Thị Phương Nhân viên 0966.726.587
5 Lê Thị Quỳnh Mai Giảng viên kiêm nhiệm 0966346598
6 Đào Thị Thương Kế toán viên
Khoa Nông lâm nghiệp
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Ths.Hoàng Ngọc Thọ Trưởng khoa 0918.059.445
2 Ths.Lê Đình Lịch Phó trưởng khoa 0986.471.890
3 Ths.Nguyễn Thế Hưng Phó trưởng khoa 0977.719.745
4 Ths.Đào Thị Hằng Phó trưởng khoa 0916.594.983
5 Ths.Lê Thị Huệ Giảng viên 0976.891.446
6 Ths.Nguyễn Thị Hương Giảng viên 0942.871.814
7 Ths.Nguyễn Văn Bình Giảng viên 0975.188.131
8 Ths.Đỗ Thị Huyền Giảng viên 0966.748.566
9 Ths.Phan Thị Duyên Giảng viên 0988.264.196
10 Ths.Phạm Thị Phượng Giảng viên 0987.128.255
11 Ths.Bùi Thị Cẩm Lệ Giảng viên 0355.968.114
12 Ths.Nguyễn Văn Vân Giảng viên 0986.796.400
13 CN.Trịnh Thị Hòa Giảng viên 0359.933.270
14 CN.Phạm Thị Hằng Nga Giảng viên 0962.754.460
15 Cao Thị Quyên Giảng viên
Khoa Kinh tế
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Ths.Ngô Thị Hoa Trưởng khoa 0383.845.795
2 Ths.Nguyễn Thị Mai Phó trưởng khoa 0972.823.869
3 Ths. Trần Thị Hà Giảng viên 0385.962.881
4 Ths.Cao Phương Thảo Giảng viên 0979.669.035
5 Ths.Hoàng Thị Thuý Giảng viên 0979.624.100
6 Ths.Hoàng Thái Sơn Giảng viên 0917.999.589
7 Ths.Lê Bá Quang Giảng viên 0982.030.007
8 Ths.Trần Thị Thảo Giảng viên 0986.125.128
9 Ths.Từ Thùy Dung Giảng viên 0982.092.678
10 CN.Lê Thị Quỳnh Mai Giảng viên 0966.346.598
11 CN.Đỗ Thị Phương Giảng viên 0896.696.131
Khoa Cơ điện
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Ths.Nguyễn Văn Dương Trưởng khoa 0918.322.996
2 Ths.Lê Thị Huyền Phó trưởng khoa 0977.818.890
3 Ths.Nguyễn Thị Nga Phó trưởng khoa 0919.670.883
4 Ths.Lê Thị Hòa Giảng viên 0934.699.958
5 Ths.Nguyễn Thị Đức Giảng viên 0977396486
6 CN.Đào Trọng Đức Giảng viên 0913.269.132
7 CN.Lê Duy Huân Giảng viên 0947217819
8 Trần Văn Giáp Giảng viên
Khoa Công nghệ thủy sản
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Ths.Hoàng Duy Đông Trưởng khoa 0977.702.992
2 CN.Nguyễn Hữu Trung Phó trưởng khoa 0932.419.789
3 Ths.Nguyễn Duy Tiến Giảng viên 0982.573.035
4 CN.Lê Thị Liên Giảng viên 0975.145.236
5 CN.Vũ Thị Thanh Bình Giảng viên 0915.277.388
6 CN.Nguyễn Thị Năm Giảng viên 0915.692.896
7 CN.Nguyễn Thị Ánh Giảng viên 035.348.2678
Tổ bộ môn Ngoại ngữ - tin học
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Ths.Mai Thuỳ Linh Tổ trưởng 0947.578.246
2 Ths.Lê Thị Mai Phượng Tổ phó 0989.633.096
3 Ths.Trương Thị Hằng Tổ phó 0368.606.339
4 Ths.Lê Thị Hà Giảng viên 0979.313.563
5 Ths.Hoàng Thị Nhung Giảng viên 0945.588.649
6 Ths.Trịnh Hoàng Quyên Giảng viên 0972.422.848
7 Ths.Lê Thị Hoà Giảng viên 0989.409.650
8 Ths.Hà Quang Dự Giảng viên 0975.021.426
9 Ths.Nguyễn Thị Vân Giảng viên 0828.991.235
10 CN.Hoàng Tiến Quý Giảng viên 0947.381.678
11 CN.Bùi Văn Mạnh Giảng viên 0989.992.766
12 CN Nguyễn Thị Quế Giáo viên Chính trị
13 Ths Lê Thị Kim Nhung Giáo viên Tiếng Anh 0947376336
14 CN Phạm Thị Nga Giáo viên Chính trị
15 Ths.Hoàng Thị Hà giảng viên 0397895556
Công đoàn
STT Họ tên Chức vụ Di động
1 Hoàng Thị Thoa Chủ tịch công đoàn 0912029899
2 Hoàng Thị Nga Phó chủ tịch công đoàn 9732895360
3 Nguyễn Thị Nga Ủy viên Ban thường vụ 0919670883
4 Hoàng Thị Thúy Ủy viên BCH Công đoàn 0979624100
5 Trần Văn Hợi ỦY viên BCH Công đoàn 09692978338
6 Lê Mỹ Trường Ủy viên BCH Công đoàn 0986707987
7 Bùi Văn Mạnh ỦY viên BCH Công đoàn 0989992766
8 Nguyễn Thị Năm Ủy viên BCH Công đoàn 0987513728
9 Nguyễn Thị Nga Ủy viên BCH Công đoàn 0912994103
Công khai tài chính
Tổng cục dạy nghề
Bộ NN&PTNT
face
Tra cứu văn bằng
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập160
  • Hôm nay24,698
  • Tháng hiện tại552,668
  • Tổng lượt truy cập3,877,082
Khai giảng năm học 2023-2024
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11/2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây